آدرس: خوزستان بندرماهشهر فاز ۴ بازار مصلی ردیف اول پلاک ۳۰

کدپستی : 6351837879

تلفن تماس : 06152329408

فکس : 06152333717

ایمیل :    info@mehrjooyan.com   

mehrjooyan@gmail.com