ping چیست ؟
 ping دستوری است که مشخص می‌کند که آیا یک کامپیوتر خاص که ما  ip یا domain آن را می‌دانیم، روشن و فعال هست یا نه. و اینکه اگر فعال باشد مدت زمان رسیدن بسته‌های  tcp/ip از آن کامپیوتر به کامپیوتر ما چقدر است.
کاربرد این دستور به صورت زیر است:

Ping  ip-or-domain

که به جای  ip-or-domain باید شماره  ip و یا domain آن(اگر داشته باشد) را می‌گذاریم.
مثلا    ping 8.8.8.8 را در command prompt  تایپ کردم و به نتایج زیر رسیدم:

 

:Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=118ms TTL=39
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=116ms TTL=39
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=118ms TTL=39
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=119ms TTL=39

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  
  Minimum = 116ms, Maximum = 119ms, Average = 117ms

 

این نتایج نشان می‌دهد که  8.8.8.8 که مربوط به dns شرکت google می باشد, فعال است.

- tracert چیست ؟
 tracertابزاری است که نشان می‌دهد که یک packet اطلاعاتی از کامپیوتر شما چه مسیری را طی می‌کند و از چه کامپیوترهایی می‌گذرد تا به یک مقصد خاص برسد. مقصد را ما مشخص می‌کنیم و معمولا همان کامپیوتری است که داریم  footprinting می‌کنیم.
کاربرد این دستور به صورت زیر است:

                                      tracert ip-or-domain